Loyalty stanje bodova

 

KORAK PO KORAK DO ČLANSTVA

Kupac ste GRANUM proizvoda, postanite i član GRANUM LOYALTY CLUB-a.

Svakom on-line kupovinom GRANUM proizvoda preko www.suncokret.rs skupljajte bodove i ostvarujete pravo na povoljnosti pri GRANUM kupovinama u narednom periodu.

 

KAKO BITI ČLAN *GRANUM LOYALTY CLUB*-a?
 

1. Korak: GRANUM LOYALTY kartica! Čestitamo!

Kupovinom GRANUM proizvoda preko www.suncokret.rs u vrednosti od 1.000 RSD ili većoj, ostvarili ste pravo na GRANUM LOYALTY karticu i postanete član našeg kluba. Čestitamo! U narednih 48h sati od prijema ovoga maila, očekujete naš telefonski poziv kojim ćete nam potvrditi želju za prijemom GRANUM LOYALTY kartice na kućnu adresu.

 

2. Korak: SKUPLJAJTE BODOVE! 

Svakom on-line kupovinom GRANUM proizvoda skupljate bodove (1bod=1RSD)  i ostvarujete pravo na vrednosne popuste pri narednim kupovinama.

On-line kupovinu uvek obavljajte koristeći istu e-mail adresu koju ste koristili prilikom članstva u Loyalty klub, kako biste u kontinuitetu skupljali bodove.

Ukoliko dođe do promene e-maila sa kojim kupujete, pismeno nas obavestite na prodavnica@suncokret.rs.

 

3. Korak: PRESEK STANJA BODOVA i MEHANIZAM POVOLJNOSTI

Presek stanja ostvarenih kupovina GRANUM proizvoda preko www.suncokret.rs, vrši se za svakog GRANUM kupca na svakih 90 dana. Pravi presek stanja  je  01.08.2016.

Utvrđuje se prag povoljnosti koje može ostvariti GRANUM kupac.

Prelaskom minimalnog praga od 5.000 bodova član GRANUM CLUB-a, preko GRANUM LOYALTY kartice ostvaruje povoljnosti pri narednoj kupovini.

 

4. Koral: MEHANIZAM NAGRAĐIVANJA ZA PRIKUPLJENE BODOVE je:

  • Od 5.000 do 8.000 bodova vrednosni popust pri narednoj kupovini je 500 RSD.
  • Od 8.000 do 15.000 bodova vrednosni popust pri narednoj kupovini je 1.000 RSD.
  • Od 15.000 bodova vrednosni popust pri narednoj kupovini je 2.000 RSD.

 

Popust pri narednoj kupovini GRANUM kupac treba da iskoristi u roku 30 dana od dana preseka bodova i prijema pismenog e-mail obaveštenja.

Primer: Za presek 01.08.2016 vrednosni popust važe za kupovine do 01.09.2016.

 

5. Korak: KUPUJEM – DOBIJAM!

Putem GRANUM LOYALTY kartice i prikupljenih bodova , GRANUM kupac ostvaruje pravo da iskoristi ostvareni vrednosni popust pri narednoj kupovini u  toku 30 dana od dana preseka. Naredna narudžba mora biti najmanje u istom ili većem iznosu od ostvarenog vrednosnog popusta.

Nakon tromesečnog preseka, svim kupcima se stanje anulira i odmah kreće novo skupljanje bodova za narednih TRI meseca.​

 

OPŠTA PRAVILA KORIŠĆENJA:
 

SUNCOKRET d.o.o. zadržava pravo da u svakom trenutku izda kupcu KARTICU, kao i da istu  povuče, odnosno delimično ili u potpunosti promeni OPŠTA PRAVILA KORIŠĆENJA uz obavezu da SVOJE ON-LINE KUPCE  obavesti u pismenoj formi preko www.suncokret.rs , odnosno isticanjem u  SUNCOKRET maloprodajnom objektu.

SUNCOKRET d.o.o. zadržava pravo provere identiteta lica koje podnese zahtev za KARTICU, pre izdavanja kartice.

Član GRANUM LOYALTY CLUB-a može biti svaki punoletni kupac koji on-line kupovinom preko www.suncokret.rs ostvari promet u vrednosti minimalno 1.000RSD i ostvarivanje niza povoljnosti. GRANUM LOYALTY kartica omogućava popuste i skupljanje bodova, ostvarenih isključivo putem  on-line kupovine preko www.suncokret.rs I u SUNCOKRET maloprodajnom objektu.

SUNCOKRET D.O.O. Hajdukovo kao izdavalac GRANUM LOYALTY kartica se obavezuje, da će sve lične podatke o svojim GRANUM kupcima (KORISNICIMA KARTICA) kao i podatke o on-line transakcijama,  čuvati u skladu sa Zakonom o  zaštiti podataka o ličnosti (Sl. Glasnik RS br.97/2008, 104/2009, 68/2012, 107/2012), kao i da ih neće ustupati bilo kome ko nije partner u programu o  GRANUM LOYALTY CARD.

GRANUM LOYALTY CLUB program i opšta pravila korišćenja stupaju na snagu 01.05.2016.