Odobren inovativni projekat

Kompaniji SUNCOKRET DOO Hajdukovo je odobren inovativni projekat pod nazivom „Istraživanje i razvoj funkcionalnih bezglutenskih krekera“ ID 1475, od strane Fonda za inovacionu delatnost iz Pretpristupnih fondova Evropske unije.

Projekat finansira Fond za inovacionu delatnost iz Pretpristupnih fondova Evropske unije za 2014. godinu (IPA 2014). Ugovor o Direktnom grantu - Razvoj novih proizvoda i usluga kroz komercijalizaciju istraživanja u malim i srednjim preduzećima.