Politika kvaliteta hrane

„Suncokret” d.o.o. iz Hajdukova se za tridesetri godina proizvodnje pozicionirao kao renomirani  proizvođač zdrave hrane. Prepoznati kao odgovorno pravno lice sa korektnim odnosom prema kupcima, dobavljčima, svojim radnicima i ostalim akterima na tržištu. Gotovi proizvodi su premijum kvaliteta, estetski i funkcionalno pakovani sa naglaskom na ekologiju i zdravstvenu ispravnost, što je u punoj saglasnosti sa strategijom i politikom kvaliteta i bezbednosti hrane. 

„Suncokret” d.o.o. je osvedočeni lider na tržištu sa velikim brojem lojalnih kupaca, a tu poziciju održava stalnim fokusok na kvalitetu i inovacijama.

SERTIFIKATI:

 

Radi postizanja gornjih ciljeva „Suncokret” D.O.O.:

  • pažljivo prati trendove na domaćem i stranom tržištu zdrave hrane i novih tehnologija.
  • usresređen je na zadovoljenje zdravstvenih potreba kupaca, koristeći recapture, sastojke i  tehnologije koji to omogućuju.
  • nabavlja najkvalitetnije sirovine, kontrolišući i proveravajući podobnost dobavljača u pogledu ispunjavanja standarda utvrđenih pozitivnim zakonskim propisima i internim standardima kvaliteta
  • sprovdi integralnu kontrolu kvaliteta od prijema sirovine, preko procene i kontrole gotovih proizvoda do kupaca.
  • sprovodi internu i eksternu komunikaciju
  • upravljački sistem se sprovodi prema ISO 9001:2015 i ISO 22000:2018 standardu i HACCP propisima, koje stalno primenjuje, održava i unapređuje

Rukovodstvo „ Suncokret” d.o.o. sprovodi upoznavanje svih zaposlenih:

sa politikom kvaliteta i bezbednosti namirnica preduzeća

novim informacijma koje omogućavaju kontinuirano i stručno usavršavanje, proširujući stručna znanja  u vezi kvaliteta i bezbednosti hrane.