Povraćaj proizvoda

Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Granum je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Reklamacija, saobraznost i garancije

Poštovani potrošači, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (u daljem tekstu: Zakon) Granum odgovara za nesaobraznost robe koju prodaje u periodu od 2 (dve) nedelje od datuma vaše kupovine.

Postupak reklamacije

  • Potrošač izjavljuje reklamaciju radi ostvarivanja prava po osnovu saobraznosti, pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka putem e-maila.
  • Obaveza potrošača jeste da prilikom izjavljivanja reklamacije ugovor o prodaji na daljinu ili bilo koji drugi dokaz o kupovini.
  • Iako Zakon ne predviđa obavezu da potrošač čuva ambalažu, niti je to uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti, naša preporuka je da ambalažu sačuvate radi obezbeđenja sigurnijeg transporta robe u internet prodavnicu.

Prava potrošača prilikom kupovine preko interneta

Obaveštavamo vas da se prema Zakonu о zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014 i 6/2016 – dr. zakon), u daljem tekstu: Zakon, kupovina preko naše prodajne internet stranice www.granum.rs smatra prodajom na daljinu.

U slučaju kupovine na daljinu prodavac nije dužan da kupcu izda fiskalni račun, a u skladu sa članom 2. stav 1. tačka 1 Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Službeni glasnik RS“, br. 61/10, 101/10, 94/11, 83/12, 59/13, 100/14), potrošač sva prava može ostvariti na osnovu ugovora o prodaji na daljinu.

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem
(fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi
obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat u državinu, odnosno u državinu lica koga je kupac odredio, a nije prevoznik. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti. Troškove povraćaja robe kao i organizaciju transporta iste u slučaju odustanka snosi kupac.

Moguće je vratiti samo proizvode koji su neoštećeni i, po mogućnosti, u originalnoj ambalaži,

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Prodavac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu Prodavcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.

Zakon o zaštiti potrošača isključuje pravo kupca da vrati proizvod u određenim situacijama. Imajući u vidu asortiman robe u našoj ponudi, od tih slučajeva tri mogu da budu relevantna:

  • isporuka robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane i
  • isporuka robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja.